Wat zeg je wel en niet tijdens een sollicitatie?

Een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek brengt altijd de nodige zenuwen met zich mee. Natuurlijk ben je blij uitgenodigd te worden, maar ben je wel voldoende voorbereid? En wat bereid je eigenlijk voor?

De vier belangrijkste zaken

Er zijn vier zaken waarnaar rekruteerders op zoek zijn tijdens het sollicitatiegesprek.

Motivatie

Het eerste daarvan is de specifieke motivatie, die je eigenlijk al zou moeten hebben toegelicht in je motivatiebrief. Niet getreurd, je krijgt altijd nog eens de kans ze toe te lichten. Hieruit wil men kunnen verstaan waarom je aangetrokken wordt tot deze functie bij dit bedrijf en wat je uit deze tewerkstelling hoopt te halen.

Jouw onderscheidende factor(en)

Daarnaast wil men vanuit de organisatie ook kunnen achterhalen wat jìj kan betekenen voor het bedrijf? Wat onderscheidt jou van de andere kandidaten? Meestal draait dit rond wat je in het verleden al hebt doorstaan en gepresteerd, de resultaten die je hebt behaald door jouw eigen unieke aanpak. Hier mag je je sterktes, vaardigheden en leerpotentieel tentoonstellen.

 

Trap vooral niet in de val de waarheid naar de hand van de rekruteerder te zetten

 

Teamrol?

Uit een gesprek wilt een rekruteerder eveneens kunnen halen hoe jij je verhoudt tegenover anderen. Je wordt namelijk niet enkel als individu aangenomen maar tevens als aanvulling op het reeds bestaande geheel van medewerkers. Dit heeft dan voornamelijk te maken met de rollen die je jezelf kan en wil aanmeten binnen een team.

Waarden

Tenslotte moet blijken dat je als kandidaat begrijpt welke waarden het bedrijf en de betreffende functie verlangen en in welke hoedanigheid je ze zelf meedraagt. Het getuigt van zelfinzicht en begrip van het beroep. Bovendien is dit dé manier om aan te tonen hoe je je persoonlijk verbonden voelt aan werkgever en werk.

Dit alles vul je maar in op je eigen manier. Maar maak je antwoorden tastbaar. Rekruteerders zullen je niet op je woord geloven, het is hun taak sceptisch te zijn. Wat ze uiteindelijk willen horen zijn ervaringen waarin je waarden, vaardigheden en eigenschappen in weerspiegeld worden, zodat jìj hun scepsis kunt wegnemen. Iedereen kan zeggen dat hij/zij creatief is, niet iedereen kan het aantonen. Maak het hard, zodat niemand er nog onderuit kan.


Eén tip: blijf jezelf

Trap vooral niet in de val de waarheid naar de hand van de rekruteerder te zetten. Klikt het niet, dan schikt het niet. Het doel is uiteindelijk om samen een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van hoe een samenwerking eruit zou kunnen zien om daaruit een conclusie te kunnen trekken. Wat je zelf wil is, naast wat de rekruteerders uit het gesprek trachten te halen, uiteraard ook belangrijk. De taken van de sollicitant zijn niet meer dan zichzelf zo helder mogelijk voor te stellen aan de rekruteerder, en het bedrijf en de functie zo goed mogelijk te leren kennen op die weinige tijd die maar om handen is. Dus wees jezelf,

KAZI wil dat je een job vindt die écht bij je past. Via onze tool ontdek je wat je belangrijk vindt in werk en welke job bij je past. Zo kan je veel gerichter je toekomstige job en werkgever vinden.

Wij brengen in beeld welke jobs bij je passen, de rest is aan jou!