Vertrouwen als heilige graal

Bedrijven met trouwe klanten maken tweemaal zoveel kans de voorspellingen van financieel analisten te overtreffen. Als hun werknemers hen vertrouwen, kennen ze de helft minder verloop dan hun competitie. Bovendien is bedrijfswinst gecorreleerd aan de betrouwbaarheid van de organisatie. De aantrekkingskracht van dit alles is onmiskenbaar, maar hoe bekom je het allemaal?

Eén van de basisbehoeften van de mens is de behoefte aan veiligheid. Helaas bestaan in het leven nu eenmaal geen zekerheden, waardoor men stap voor stap elkaar is gaan vertrouwen. Doordat men minder tijd hoeft te spenderen met dingen in vraag te stellen zoals “Als ik een profiel aanmaak bij KAZI, ben ik wel zeker dat deze in de juiste handen terechtkomt?”, zorgt vertrouwen ervoor dat men meer cognitieve energie overhoudt om andere zaken te doen, en wie houdt nu niet van meer cognitieve energie?

Maar waaruit bestaat vertrouwen? We onderscheiden drie zaken, die in een bedrijfscontext hun eigen specifieke invulling kennen voor de verschillende stakeholders. Ten eerste zijn mensen op zoek naar een bepaald niveau van competentie en consistentie, en onrechtstreeks het eigen inzicht in die competentie. Het herhaaldelijk adequaat reageren op (onvoorziene) omstandigheden wekt steeds vertrouwen op bij mensen, anders dan fungeren op goed geluk.
Ervaring met het bedrijf is een tweede te beschouwen punt en sluit nauw aan met het vorige. Stakeholders trekken - bewust of onbewust - lessen uit de interacties ondernomen met de organisatie. Zaken als responsief en sensitief reageren, luisteren naar feedback en daar lessen uit weten te trekken, weerspiegelen allen de mate van betrouwbaarheid die een onderneming zelf wenst af te dragen.
Het laatste onderdeel, en misschien wel het moeilijkste, bestaat uit gedeelde waarden. Mensen willen een aantal persoonlijke en/of universele waarden gedeeld zien door bedrijven. Omdat waarden gevoelig liggen, is het begrijpelijk dat veel bedrijven er hun handen niet aan willen vuilmaken. Door resoluut een aantal waarden uit te dragen en daarnaar te handelen bestaat de mogelijkheid een aantal mensen tegen de schenen te schoppen. Nochtans zijn er weinig andere middelen die zo effectief zijn in het vormen van klanten- en werknemersbinding.

Vertrouwen in en rond een onderneming lijkt alleen maar voordelen te hebben. Daarom wil KAZI de basis voor vertrouwen al leggen in het vroege stadium van de preselectie, zodat bedrijf en kandidaat vanuit die vertrouwensrelatie samen kunnen verder timmeren aan hun toekomst. Dus kom op met dat vertrouwen, dat wij jullie aan een match helpen!