Kazi – Vaardigheden verzachten het werken

Het is altijd leuk om je vaardigheden ten volle te kunnen benutten in je werk.
Recruteringsexpert Hays publiceerde onlangs voor de vijfde keer zijn Global Skills Index. De editie van 2016 laat zien dat de skills gap een skills chasm is geworden.

De vraag naar de juiste vaardigheden en werkwaarden heeft steeds vaker te lijden onder talent mismatches, al valt dat in België nog mee. Toch hebben de recente ontslagrondes ook in ons land de aandacht gevestigd op de impact van technologie op de arbeidsmarkt.

Maar Hays is optimistisch: de toekomst ligt in het samengaan van robotisering en digitalisering enerzijds met diepmenselijke vaardigheden – “employability skills” – én grotere werknemersbetrokkenheid anderzijds, waarden die ook bij KAZI centraal staan.

 

België?


België doet het doorgaans goed in de analyse van Hays. In België ziet de recruteringsexpert wel nog iets te weinig aansluiting tussen onderwijs en de werkvloer, en een arbeidsmarkt waar de participatiegraad te laag blijft. Tegelijk wordt onze arbeidsmarkt flexibeler. Daarmee blijft ook de opwaartse druk op de lonen min of meer onder controle, omdat werkgevers nog altijd het juiste talent vinden – al duurt de zoektocht vaak langer dan nodig. Dat geldt zeker voor sectoren zoals engineering, ICT en digitalisering, en de farma-industrie.


Elders in Europa is de toestand allerminst rooskleurig. Met name talent mismatches worden steeds acuter in landen als Ierland en Italië. Het gevolg is dat loonstijgingen de arbeidsmarkt krapper maken. Ook in Nederland bijvoorbeeld is de loondruk aanzienlijk groter dan bij ons.


De Verenigde Staten daarentegen krijgen de hoogste score – met andere woorden: de grootste druk op de arbeidsmarkt – voor talent mismatches en loondruk in knelpuntberoepen die specifieke vaardigheden vereisen, niet alleen in de ICT-sectoren bijvoorbeeld maar verspreid over de hele economie.

Door de robots te laten doen waar zij best in zijn, maakt de (mee)werkende mens ruimte voor het benutten van zijn zachtere vaardigheden.


Maar het grote probleem in Europa is de zieltogende productiviteit. Kan technologie én een meer betrokken werknemer daar in de komende jaren verandering in brengen? Hays maakt een onderscheid daarbij tussen AI – artificial intelligence – en IA – intelligence amplification. Door de robots te laten doen waar zij best in zijn, maakt de (mee)werkende mens ruimte voor het benutten van zijn zachtere vaardigheden. Het zijn die zachtere vaardigheden – zoals KAZI’s werkwaarden en teamrollen – die nieuwe jobs zullen creëren, jobs waarvan we op dit ogenblik misschien niet eens het bestaan vermoeden.