KAZI – Precisie in pre-selectie

KAZI laat Recruitment & Selection professionals reeds van bij de start (en gratis) de mogelijke fit tussen organisatie en kandidaat ontdekken.
Informatietechnologie heeft recrutering – het contacteren van sollicitanten – en selectie – het intensieve proces waarbij ongeschikte kandidaten worden geïdentificeerd – tot een steeds meer gegevensgedreven proces gemaakt.

Meer data zorgt dat R&S-professionals zich niet langer hoeven te beperken tot “harde” voorwaarden zoals diplomavereisten. CV’s vertellen teveel of te weinig om nog een representatief beeld van de persoon achter de bullet points te bieden. “Zachtere” informatie zoals de capaciteit om nauw samen te werken over disciplines heen, of de manier waarop met stressvolle situaties wordt omgegaan, worden steeds prominenter.

KAZI zorgt voor de oplossing

 

KAZI laat Recruitment & Selection professionals reeds van bij de start (en gratis) de mogelijke fit tussen organisatie en kandidaat ontdekken. Waarom je nog door CV’s van ongepaste kandidaten worstelen? Waarom nog wachten op het interview om te weten of een kandidaat geschikt is voor de job? KAZI is een voorspellend pre-selectie-instrument dat sollicitant en potentiële werkgever matcht op basis van harde en zachte data tijdens de recruteringsfase.

Cruciaal daarbij is dat kandidaten, en hoog-opgeleide pas-afgestudeerden in het bijzonder, het voordeel zien van het delen van dat soort informatie vroeg in het traject: ook zij zijn bijzonder begaan met “what is in it for them”, niet alleen wanneer het loonbriefje in de bus valt maar meer nog hoe zij hun plaats in de organisatiecultuur kunnen vinden, welke rol ze kunnen opnemen in een team, hoe hun werkgever hun persoonlijke ontwikkeling vooruit kan helpen, en hoe zij betekenis kunnen ontlenen aan de missie en visie van de onderneming.

Vanuit het standpunt van het bedrijf is de belangrijkste overweging misschien hoe ze de frequentie van opnieuw iemand te moeten aannemen kunnen verlagen. De kost die dat met zich meebrengt, is onbetaalbaar hoog voor de onderneming, maar ook voor de ontmoedigde kandidaat. 40% van de nieuwe werknemers is al op zoek naar een nieuwe job tijdens hun eerste jaar, volgens SD Worx. Om R&S krachtiger en effectiever te maken, moeten organisaties daarom hun verwachtingen op het gebied van teamrol of werkwaarden, of wat het betekent om succesvol te zijn als organisatie en als individu, zo helder mogelijk benoemen. Op die manier verhoogt de waarschijnlijkheid op een succesvolle match, en tegelijk de betrokkenheid van de werknemer vanaf dag één.

KAZI wil dé digitale match-maker zijn in de niche van de hoog-opgeleide pas-afgestudeerden. Als voorspellend pre-selectie-instrument helpt KAZI tegelijk de werkgevers om zich zo onderscheidend mogelijk voor te stellen aan kandidaten. De middelen die de organisaties besparen door het R&S proces binnen KAZI te laten plaatsvinden – plaatsen van vacatures, employer branding, selectie-interviews door externe bureaus – kunnen veel effectiever elders worden ingezet: de inzichten die het KAZI-platform biedt kunnen evaluatiegesprekken aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid op de werkvloer, waarde toevoegen in talentontwikkeling en loopbaanplanning, of een 360°-beeld bieden van de lokale arbeidsmarkt.