KAZI – Een nieuw engagement

Hiërarchie is niet langer het bindmiddel voor onze jonge werkers
Meer dan twee op de drie werknemers in de wereld delen geen emotionele betrokkenheid met hun job. Slechts één op de zeven voelt zich betrokken en verbonden met zijn werkgever en collega’s, volgens Gallup.

De cijfers zijn nog minder bemoedigend wanneer we inzoomen op de millenials, de generaties geboren na 1980. Ook zij geloven dat engagement op de werkvloer een essentieel onderdeel vormt van een zinvol leven, samen met betekenisvolle sociale banden en ervaringen, en het gevoel materieel en emotioneel niets te kort te komen. Maar millennials hechten verbazingwekkend weinig belang aan “carrière,” of aan traditionele gemeenschappen zoals politieke partijen, of zelfs aan de producten die ze consumeren. Het engagement dat ze zoeken is er een op hun voorwaarden, of dat over hun ervaring als gebruiker en consument gaat, dan wel over het leven dat ze op de werkvloer leiden.

Hun schijnbare gemis aan betrokkenheid houdt hen niet tegen om verbonden te zijn met de wereld rondom hen. Zij zijn “altijd online”. Maar hiërarchie bindt deze jonge werkers niet langer. “Er bij horen”, bij het team en de organisatiecultuur staan veel hoger op hun ranglijst. Daarbij willen ze ook zelf groeien als individu. Herken jij jouw aspiraties hierin? Biedt je organisatie deze young potentials de juiste omgeving?

Terwijl de millennials de arbeidsmarkt overnemen, zal ook de economie stelselmatig meer afhangen van hun welvaart en welzijn. Als zij ontmoedigd of niet langer verbonden zijn met hun job, zal de economie zelf lijden in termen van winstgevendheid en productiviteit. Als zij de balans in het leven verliezen, zal de samenleving zelf wankelen.

KAZI wil deze hoog-opgeleide pas-afgestudeerden opnieuw connecteren met hun potentiële werkgever en de organisatie waarin ze zichzelf waarde zien toevoegen. Wat KAZI doet, komt van hen: zij laten ons zien hoe ze benaderd willen worden. Zij verwelkomen feedback en coaching en zijn bereid om een authentiek engagement in ruil te bieden, maar op hun voorwaarden. Wij faciliteren dat matching proces.

Om de betrokkenheid van de werknemers te verhogen, gelooft KAZI dat een betere match zo vroeg mogelijk in het recruterings- en selectieproces moet gebeuren. Die betere match gaat ver voorbij checking the box van harde data in jobomschrijvingen en diplomavereisten. Teamrol of het aligneren van werkwaarden zijn cruciale “zachte” waardestuwers bij het match making. Sollicitanten en potentiële werkgevers die bereid zijn om die kenmerken met elkaar te delen, zullen beide winnen wanneer ze elkaar beter begrijpen en duurzamere banden kunnen smeden.