Inzet en inzetbaarheid

Weg of op weg?
Eén van de begrippen die de arbeidsmarkt steeds meer bepalen, is inzetbaarheid – employability in de lingua franca. Levenslang leren, het vermogen om je aan te passen aan wijzigende werkomstandigheden, en de zachte vaardigheden die je nodig hebt om in team duurzaam samen te werken zijn alle aspecten van diezelfde inzetbaarheid. Een schaars goed, in de ogen van werkgevers.

De vraag vs. het aanbod

De vraag naar talent overstijgt immers voor heel wat profielen (zie de infografiek van ManPowerGroup’s laatste enquête rond tekort aan talent) stelselmatig het aanbod. Werkgevers leiden dan ook zelf steeds meer mensen op op de eigen werkvloer, of investeren in opleiding en vorming. Maar je raadt het al: die investeringen hebben alleen maar kans op succes als je werknemers en dus kandidaat-werknemers blijk geven van inzetbaarheid.

Wereldwijd

De mismatch tussen talent en arbeidsmarkt is een wereldwijd fenomeen. De groeivertragingen in heel wat landen vormen met name voor jongeren een bedreiging. Langdurige werkloosheid, en nog algemener het groeiende aantal van hen die neither employed, nor in education or training (NEET) zijn, vreet iedere dag opnieuw aan hun vaardigheden en inzetbaarheid – en daarmee aan hun inzet en engagement. Eén op de vier jongeren tussen 15 en 29 jaar zou NEET zijn volgens de Internationale Arbeidsorganisatie.

Langdurige werkloosheid, en nog algemener het groeiende aantal van hen die neither employed, nor in education or training (NEET) zijn, vreet iedere dag opnieuw aan hun vaardigheden en inzetbaarheid – en daarmee aan hun inzet en engagement.

— Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
 

De meer ontwikkelde landen

Tragisch is vooral dat in de meer ontwikkelde landen zoals bij ons het percentage NEET-jongeren toeneemt naarmate ze ouder worden: er zijn hardnekkig meer NEET-twintigers dan NEET-tieners.  Dat wijst erop dat inactiviteit bij jongeren niet louter om lage scholing draait, maar dat ook hoger geschoolde afgestudeerden het best moeilijk hebben om de arbeidsmarkt te betreden.