Dit vinden Vlaamse starters de belangrijkste werkwaarden in een job

- Evi Driesen

Belangrijkste werkwaarden bij Vlaamse starters
Bij Kazi matchen we HOPA’s – Hoog Opgeleide Pas Afgestudeerden – met hun ideale eerste startersjob. Het platform is ontstaan wanneer uit onderzoek bleek dat maar liefst vier op tien starters binnen het eerste jaar dat ze werken, op zoek gaan naar een andere functie. De grootste reden daarvoor is een mismatch met hun verwachtingen en de bedrijfscultuur.

Werkwaarden en teamrollen

Dankzij een academisch onderbouwde vragenlijst die de starters moeten invullen bij het aanmaken van een Kazi-profiel, komen ze te weten wat voor hen de belangrijkste waarden en rolverwachtingen zijn binnen een job. Ook de recruiters vullen een vragenlijst in bij het online plaatsen van een vacature om de waarden en rolverwachtingen bloot te leggen. Op basis daarvan worden de HOPA’s gematcht met bij hen passende vacatures, rekening houdend met hun opleiding én locatie. 

De belangrijkste werkwaarden van verschillende starters

Uit de resultaten van 726 starters komen opvallende verschillen boven met betrekking tot de werkwaarden in verschillende sectoren: IT-starters, elektromechanici, zorgstarters en HR-starters. De resultaten bevestigen de ‘vooroordelen’!

IT-starters

Zo hechten IT-starters het meeste belang aan werkwaarden ‘ambitieus’ en ‘harmonieus’. Ambitieus staat bij Kazi voor grote vrijheid in de uitvoering van taken, de planning ervan en de volgorde waarin de taken afgewerkt worden. De IT-starters willen dus graag planningsautonomie en hechten ook belang aan zelfontwikkeling. Daarnaast leren ze graag bij en starten ze bij voorkeur in een job waar doorgroeimogelijkheden zijn.

Harmonieus betekent dan weer dat ze het liefst volgens vaste procedures en werkwijzen werken en hebben daar graag feedback en overleg over. Ze voelen zich het beste in een informele en familiale sfeer. 

Elektromechanici

Ook bij deze groep starters steekt ‘harmonieus’ boven de andere werkwaarden uit, gevolgd door ‘ambitieus’ en ‘accuraat’ op een gedeelde tweede plaats. Zij vinden het fijn om accuraat en nauwkeurig te werken, wat rechtstreeks te koppelen is met de taken die ze moeten uitvoeren. We hebben liever geen verkeerde aansluiting natuurlijk! ;-) 

Zorgstarters

‘Harmonieus’ en ‘mensgericht’ staan bij zorgstarters op een gedeelde eerste plaats. Ook weer rechtstreeks te koppelen aan de jobinhoud, want mensgerichtheid houdt in dat ze graag veel contact hebben met mensen binnen en buiten de organisatie. Ze willen bijdragen aan het welzijn en geluk van anderen en zijn daarbij resultaatgericht. Ook vinden ze het belangrijk om in hun werk iets te kunnen betekenen voor anderen of de maatschappij.

HR-starters

Bij deze groep starters stijgt ‘mensgericht’ fel boven de andere werkwaarden uit. Net zoals zorgstarters hechten HR-starters ook belang aan contact met de eindklant en zien ze graag het eindresultaat van hun werk. Ze zijn resultaatgericht en hechten belang aan sociale contacten binnen en buiten de organisatie.

Ben jij op zoek naar een starter in één van deze sectoren? Wij zorgen voor de perfecte match!