De Kazi-vacature als marketinginstrument

“Bedrijven bestaan niet om jou als werknemer gelukkig te maken. Ze bestaan om hun klanten gelukkig te maken. En soms is dat zonder jou,” liet Chief Talent Officer Patty McCord weten toen ze zélf werd ontslagen bij haar werkgever Netflix nadat ze de bekende Netflixcultuur creëerde en zichzelf daarbij overbodig maakte.

 

Corporate brand vs.  Employer brand

Tussen wat ondernemingen willen uitstralen naar de markt – hun corporate brand – en wat mensen die bij hen willen werken belangrijk vinden – denk: employer branding – gaapt wel vaker een kloof(je). Bovenaan dat laatste wenslijstje staan steevast een “marktconforme” verloning, een aangename omgeving, liefst niet te ver weg, om in te werken – en werkzekerheid. Innovatie of maatschappelijk verantwoord ondernemen scoren daarentegen over het algemeen niet al te hoog. Bovendien hangt de beoordeling ook af van wie beoordeelt. Ervaren managers gaan af op goede financiële prestaties; starters worden eerder beïnvloed door het imago in de (sociale) media. 


Vacatures als essentieel element

Professor Luc Sels van de onderzoeksgroep Work and Organisation Studies van de KU Leuven wijst erop dat vacatures een essentieel element zijn in employer branding. Veel meer dan de onderneming, is de job zelf doorslaggevend voor heel wat sollicitanten. Vacatures moeten zo eerlijk en relevant mogelijk beschrijven welke rol bij de job hoort, hoe de werkomgeving eruit ziet, in welk team nieuwe werknemers terecht komen, hoe de bedrijfscultuur zich vertaalt in de specifieke jobomschrijving. Maar employer branding stopt niet bij de aanwerving. Getuigenissen, ten goede en ten kwade, van huidige en vroegere werknemers kan het bedrijfsimago maken of kraken. De belofte die de vacature maakte, moet blijvend worden ingelost.

We verwachten van kandidaten dat ze eerlijk zijn. We testen dit ook stevig uit. Maar we spreken zelden over eerlijkheid aan de kant van de werkgever. Doen we eerlijke beloftes, geven we een realistisch beeld van de job?

— Prof. Luc Sels

Kazi helpt hierbij

Kazi helpt ondernemingen om die vacatures op de juiste manier in beeld te brengen. De inzichten die Kazi verwerft in rekruterings- en selectieprocessen over heel wat sectoren heen, kunnen uw onderneming leiden om de juiste taal, de geschikte teamrol en de prikkels die er echt toe doen in uw vacatures toe te passen. Zo kan u de juiste werknemers vinden – én houden.

Meer info als werkgever? Klik hier.