De ene soft skill is de andere niet

Ha, de jeugd van tegenwoordig is niet meer wat ze geweest is!

De KU Leuven peilde, in opdracht van vier Europese Vormingsfondsen voor de uitzendsector, bij bijna vijfhonderd werkgevers en meer dan duizend jongeren naar het belang dat beide groepen hechten aan zogenoemde zachte vaardigheden of attitudes, zoals omgaan met feedback en kritiek of op tijd zijn. En er gaapt een diepe kloof tussen wat werkgevers en kandidaat-werknemers denken over de mate waarin jongeren die skills beheersen. 

De Top-5 van vaardigheden waarover werkgevers en jongeren het meest van mening verschillen zie je op de grafiek (bron: App-titude – KU Leuven, VFU/STOOF/FSI/FAF.TT).


De match tussen rekruteerder en kandidaat springt het vaakst af wanneer werkgevers er geen vertrouwen in hebben dat de jongere over de juiste houding beschikt. Niet op tijd komen, een weinig professionele omgang met klanten en collega’s, of een gebrek aan flexibiliteit blijken de belangrijkste struikelblokken te zijn die een aanwerving in de weg staan.

Anderzijds weten we uit onderzoek van Gallup dat ook Millennials niet altijd vinden wat ze willen van een organisatie: purpose boven een paycheck, zelfontplooiing en –ontwikkeling van hun sterktes in plaats van louter jobtevredenheid, en coaching en conversatie in plaats van commanderen en controle door bazen die hen waarderen en in hen willen investeren.

KAZI gaat op zoek naar de perfecte match, door werkgevers en hoogopgeleide pas afgestudeerden dichter bij elkaar te brengen rond teamrollen en werkwaarden, hen in hun eigen taal te benaderen en zo van het rekruterings- en selectieproces een conversatie te maken.