A new skills agenda for Europe

Many people work in jobs that do not match their talents.

Federgon liet weten dat de “toename van de werkgelegenheid die zich vooral doorzet in de marktgebonden sectoren zich reeds enkele kwartalen [laat] voelen in een toename van de wervings- en selectieopdrachten.” 

Evaluatie en assessment maken daar een belangrijk deel van uit. De reden is niet ver te zoeken. De pas gepubliceerde Communicatie van de Europese Commissie rond “A new skills agenda for Europe” dat “skills gaps and mismatches are striking. Many people work in jobs that do not match their talents.

Die mismatches slaan enerzijds op een schrijnend tekort aan scholing en vaardigheden bij laag-opgeleiden, maar evenzeer op de situatie bij hoog-opgeleide pas afgestudeerde jongeren (KAZI’s HOPA’s). “Education providers on the one hand and employers and learners on the other have different perceptions of how well prepared graduates are for the labour market.

Naast jobspecifieke vaardigheden, is de arbeidsmarkt steeds meer op zoek naar “overdraagbare” vaardigheden zoals teamrol en werkwaarden die in KAZI vervat zijn. 

De Europese Commissie ziet daarbij drie sleutelfactoren:

  • Het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van opleidingen en het aanleren van vaardigheden;
  • Vaardigheden en kwalificaties verworven binnen en buiten de werkomgeving zichtbaarder en vergelijkbaarder maken; 

  • Het verbeteren van de “skills intelligence” en andere informatie die tot betere carrièrekeuzes moet leiden. 

Wie zou KAZI zijn om de Europese Commissie ongelijk te geven! Met name dat laatste punt krijgt onze volle aandacht. De Commissie is zo vriendelijk KAZI’s waardepropositie voor hoog-opgeleide pas afgestudeerden en hun recruteerders zelf uit te schrijven:

Whether seeking jobs or deciding what and where to learn, people need to be able to access and make sense of available skills intelligence. People also need appropriate means to (self-)assess their skills and to present their skills and qualifications effectively. Equally, employers and other organisations would benefit from more efficient and effective ways of identifying and recruiting people with the right skills.